عکس دانش آموز

دبیرستان نوبل مدرن ترین مدرسه غیر انتفاعی در استان

تبریز ، مابین شریعتی و صائب ،
اول کوچه واعظ

۵۵۷۸ ۳۵۵۵ ۰۴۱

فرم پذیرش

اطلاعات دانش آموزان

نام دانش آموز :
آدرس منزل :
جنسيت :
روز تولد :
نام پدر :
شماره تلفن ثابت :
نام مادر :
شماره تلفن همراه :
دین :
ملیت :
سابقه آموزشی :