جلسه موسسین و مدیران با حضور دکتر نقی زاده

۲۱ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری جلسه موسسین و مدیران با عنوان " آشنایی با برنامه سالانه " با حضور دکتر نقی زاده در دبیرستان نوبل