جدول دروس نهایی در پایه دوازدهم بر اساس اعلام دفتر کتب درسی

۱۶ مهر ۱۳۹۷
به استناد بند 1 "ماده واحده قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور" مصوب 26/2/1395 مجلس شورای اسلامی، شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می دارد : آزمون پایانی دروس دوره دوم متوسطه شاخه نظری به شرح جدول زیر به صورت نهایی برگزار شود.

جدول عناوین دروس نهایی پایه دوازدهم- دوره دوم متوسطه

رديف رشته‌ علوم تجربي رشته‌ ریاضی فیزیک رشته علوم انسانی رشته علوم ومعارف اسلامي
عنوان درس واحد/ ساعت عنوان درس واحد/ ساعت عنوان درس واحد/ ساعت عنوان درس واحد/ ساعت
1 تعليمات ديني (ديني، اخلاق و قرآن) 3 2 تعليمات ديني (ديني،اخلاق و قرآن) 3 2 تعليمات ديني (ديني،اخلاق و قرآن) 3 4 علوم و معارف قرآنی 3 2
2 عربي، زبان قرآن3 2 عربي، زبان قرآن3  2 عربي(زبان تخصصی  رشته) 3 2 عربي (زبان تخصصی  رشته) 3 4
3 فارسي3 2 فارسي3 2 فارسي3 2 فارسي 3 2
4 زبان خارجي3 4 زبان خارجي3 4 زبان خارجي 4 زبان خارجي3 4
5 سلامت و بهداشت 2 سلامت و بهداشت 2 سلامت و بهداشت 2 سلامت و بهداشت 2
6 ریاضی3 4 حسابان2 3 ریاضی و آمار 3 2 ریاضی و آمار 3 2
7 فیزیک3 3 هندسه 3 2 علوم و فنون ادبی3 2 علوم و فنون ادبی3 2
8 شیمی3 4 ریاضیات گسسته 2 تاریخ3 2 اصول عقاید3 3
9 زيست‌شناسي 3 4 فیزیک 3 4 جامعه شناسی 3 3 تاریخ 3 (تخصصي رشته) 2
10 علوم اجتماعي 2 شیمی3 4 جغرافیا 3 2 فلسفه 2 2
11 -----------   علوم اجتماعي 2 فلسفه 2 2 احكام 1
جمع 29   29

27   26

شايان ذكر است جدول فوق پس از مذاكرات متعدد كارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي و مركز سنجش و ارزيابي و دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش در كميسيون برنامه‌هاي درسي مورد تأييد قرار گرفت و براي تصويب به شوراي عالي آموز ش و پرورش ارسال شد.