بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

۷ مرداد ۱۳۹۷
بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی جناب آقای پاشایی از دبیرستان غیر دولتی نوبل