لیست رویداد


  • ۲۰ مرداد
    برگزاری دوره بدو خدمت با حضور دکتر نقی زاده در دبیرستان غیر دولتی نوبل
  • ۰۷ مرداد
    بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی جناب آقای پاشایی از دبیرستان غیر دولتی نوبل