تکالیف نوروزی

۲۷ اسفند ۱۳۹۹
دانش آموزان عزیز جدول تکالیف نوروزی در کانال های مربوطه در پیام رسان گپ بارگزاری شده است تکالیف راس ساعت 10 صبح در کانال هر پایه قرار داده خواهد شد و دانش آموزان موظف هستند پاسخ تشریحی مطالب را تا ساعت 8 همان روز به آیدی معلم مربوطه ارسال نمایند