کتب درسی سال تحصیلی 01-00

۲۲ فروردین ۱۴۰۰
به اطلاع می رساند برای دریافت کتب درسی سال تحصیلی 01-00 می توانید از سایت irtextbook.ir ویا irtextbook.com اقدام نمایید.مهلت ثبت نام برای تمامی مقاطع به جز مقطع نهم به دهم از 1/22 الی 3/22 می باشد. *مهلت ثبت نام برای مقطع نهم به دهم نیز از 4/6 الی 6/15 میباشد. ***مسئولیت قانونی عدم ثبت نام به موقع بر عهده ی دانش آموز و اولیای محترم می باشد.