امتحان نهایی خرداد ماه درس قرآن پایه ی نهم

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
در مورخه ۰۰/۲/۲۷ امتحان نهایی هماهنگ خرداد ماه پایه ی نهم ماده ی درسی قرآن با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.