تمدید مهلت ثبت نام کتب درسی سال تحصیلی 00-01

۲۹ خرداد ۱۴۰۰
با درخواست مدارس، مناطق و مدیرکل آموزش و پرورش برخی استان‌ها، سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی برای ثبت سفارش کتاب درسی به مدت پنج روز از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ برای دانش‌آموزان میان پایه (دوره ابتدایی پایه‌های دوم تا ششم و دوره اول متوسطه پایه‌های هشتم و نهم و دوره دوم متوسطه شاخه های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش پایه‌های یازدهم و دوازدهم) که به هر دلیل کتاب درسی خود را ثبت نام نکرده‌اند؛ فعال خواهد شد. ضرورت دارد مدارس در این فرصت زمانی سفارش دانش‌آموزان را در سامانه ثبت نمایند مسؤولیت بررسی، اطلاع‌رسانی و پیگیری سفارش دانش‌آموزان بر عهده مناطق و مدارس می‌باشد.