گروههای درسی تابستان 1400

۲۳ تیر ۱۴۰۰
دانش آموزان گرامی لطفاً پس از نصب پیام رسان گپ از لینک های زیر https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gapafzar.messenger https://apk.gap.im/ از طریق کانال مدرسه در گروههای درسی تابستان عضو شوند. در این گروهها تمرینات مشخص شده توسط دبیران و اخبار و اطلاعیه های مربوط به دروس قرار خواهند گرفت. کانال دبیرستان نوبل https://gap.im/nobel_highschool